Privacy Beleid

PRIVACY BELEID:
PIETKONING.NL respecteert de privacy van  alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u

ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

PIETKONING.NL zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen/delen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking

stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de werkzaamheden die wij voor u verrichten.

PIETKONING.NL gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Om u een antwoord op een vraag te geven per email of telefoon.

En in geval van door ons verrichte werkzaamheden voor u , hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens

nodig .Deze gegevens bewaren wij op een secure server .

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden voor een beperkte periode in ons systeem opgeslagen, zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde

waarvoor ze worden verwerkt. Het kan voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens langer worden opgeslagen, indien wij wettelijk

verplicht zijn om de persoonsgegevens langer op te slaan.

Alle formulieren op onze website waarmee persoonsgegevens verzameld worden, zijn beschermd door een mechanisme genaamd

Secure Socket Location (SSL).

Dit is een standaard technologie die een veilige verbinding aanbiedt tussen internetbrowsers en websites.

En indien u wenst kunnen deze verwijdert en vernietigd worden.( rekening houdend met de Nederlandse wetgeving)

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te

ontwikkelen en te verbeteren.

Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van PIETKONING.NL , dan kunt u contact met ons opnemen. Onze

klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze

Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

COOKIES:

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. PIETKONING.NL gebruikt cookies

om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze

diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie metbetrekking

tot persoonsidentificatie.

Als u op de Facebook-knoppen - Google + of Twitter,Instagram of enig andere sociale media manier ons deelt of klikt, worden uw

gegevens verzonden naar deze met inacht neming van hun voorwaarden.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij PIETKONING.NL geen cookies ontvangt.

DISCLAIMER:

wijzigingen en zet- en typefouten voorbehouden

Piet oning besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen.

De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht.
Piet Koning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

KvK nr: 34112656© Piet koning ® 1999-2020 -25 mei 2018 -©2021